gardening

Sage, its health benefits and uses

Nederlandse Versie

Sage (Salvia Officinalis) has many uses: in the kitchen, green witchery and as an herb that helps against heavy sweating.

I will be honest with you: I don’t like the smell of fresh sage. The scent of it somehow gets stuck in my throat. But when cooked I absolutely love it, and I don’t mind burning dried sage as a smudge stick.

holdingsage

How do I recognize sage?
Sage is a small shrub that doesn’t grow taller than about 60 cm and spreading 30 to 60 cm wide. The stem is of a purple or green colour, wooden and covered in a fine down. The leaves have a leathery texture also covered with soft hairs. Their colour depends on the variety of herb: it can have gold, purple, cream or pink leaves. The leaves are oval. When rubbed between thumb and index finger you can smell the characteristic citrus-like smell of sage. It has a strong earthy flavor.

Medicinal use of sage
Common sage was traditionally used to reduce menopause symptoms. This study suggests that the daily use of a sage supplement significantly reduced the number and intensity of hot flashes over eight weeks. Sage is also a natural remedy to treat hyperhidrosis (excessive sweating). It can be consumed as a tea or as tablets.

Sage in the kitchen
Sage is actually never eaten raw—it’s way better when cooked or dried. Ron makes a lovely gnocchi dish with fennel and sage—I still have to convince him to share the recipe with me! Sage also goes well with pasta dishes. The leaves can be deep-fried to yield crispy chips that can be used as a garnish.

Magical use of sage
Lots of green witches and others interested in spirituality I know love to use sage as a way to get rid of all energies in their house. But be careful; this means it also rids your house of all the positive energy. A new moon ago (30 August 2019) I performed a ritual in my house while burning sage to get rid of all the energy. I won’t go into detail (click here for the whole story), but after this cleansing ritual my home feels like a home again.

Making your own smudge stick can be a ritual in itself! Clip the sage into relatively same lengths and remove any spotted or brown leaves. Then with an organic piece of string (cotton or hemp), tie a knot around the base of the stems. Hold the bundle in one hand and wind the string up the bundle. When you’ve reached the top, wind the string down the bundle creating a criss-cross design. Make sure to do this as tight as possible, because while drying the sage will lose volume. 

Hang the bundles to dry somewhere where it’s dark and dry. It will take up to a few weeks for the bundle to completely dry. Use the smudge stick by lighting the top end of it. Allow the sage to catch fire for a moment and then carefully blow out the flame. Let the stick smolder and white smoke will start to travel upwards. Hold the sage over a bowl to catch any fallen ash.

Sources:


Salie, de geneeskrachtige werking en het gebruik ervan

Salie (Salvia Officinalis) kent vele toepassingen: in de keuken, groene hekserij, en als kruid dat helpt tegen overmatig zweten.

Ik zal eerlijk zijn: ik hou dus echt niet van de geur van verse salie. Het slaat op de een of andere manier heel erg op mijn keel. Maar als het gekookt is, vind ik het heerlijk, en ik vind het ook niet erg om gedroogde salie te verbranden in de vorm van een smudge stick.

holdingsage

Hoe herken ik salie?
Salie is een kleine struik die niet groter wordt dan zo’n 60 cm en zich 30 tot 60 cm breed verspreidt. De stengel heeft een paarse of groene kleur, is houtig en bedekt met een fijn dons. De bladeren hebben een leerachtige textuur en zijn ook bedekt met zachte haartjes. De kleur van het blad is afhankelijk van de soort: het kan gouden, paarse, crème, groene of roze bladeren hebben. De bladeren zijn ovaal. Wanneer je een blad tussen duim en wijsvinger wrijft, ruik je de karakteristieke citrus-achtige geur van salie. Het heeft een sterk aardse smaak.

Medicinaal gebruik van salie
Salie werd traditioneel gebruikt om de symptomen van de menopauze te verzachten. Deze studie suggereert dat het dagelijks gebruik van een saliesupplement gedurende acht weken het aantal en de intensiteit van opvliegers aanzienlijk verminderde. Salie is bovendien een natuurlijk remedie om hyperhidrose (overmatig zweten) te behandelen. Het kan worden geconsumeerd als thee of als tabletten.

Salie in de keuken
Salie wordt eigenlijk nooit rauw gegeten—het is veel lekkerder als je het gekookt of gedroogd gebruikt. Ron maakt een heerlijk gnocchi gerecht met venkel en salie—ik moet hem nog steeds ervan overtuigen het recept met mij te delen! Salie gaat ook goed samen met pastagerechten. De bladeren kunnen bovendien gefrituurd worden om een knapperige chips te maken, wat gebruikt kan worden als garnering.

Magisch gebruik van salie
Veel groene heksen en anderen geïnteresseerd in spiritualiteit die ik ken, gebruiken graag salie in hun reinigingsrituelen. Zo ook ik. Maar pas op: het branden van salie in een reinigingsritueel zorgt ervoor dat alle energie bevrijdt wordt uit bijvoorbeeld een huis, dus ook alle positieve energieën. Tijdens de afgelopen Nieuwe Maan (30 augustus 2019) voerde ik een ritueel uit in mijn huis waarbij ik salie brandde om alle energieën te verdrijven. Ik zal hier niet in detail treden (klik hier voor het hele verhaal) maar na dit reinigingsritueel voelde mijn huis weer aan als een thuis.

img_20190901_154211_5183063437548200734788.jpg

Het maken van je eigen smudge stick (een bundel gedroogde kruiden die gebruikt wordt om te verbranden) is al een ritueel op zich! Knip de salie die je geoogst hebt dezelfde lengte en verwijder eventuele gevlekte of bruine bladeren. Leg vervolgens met een touwtje van biologisch afbreekbaar materiaal (zoals katoen of hennep) een knoop rond de basis van de stelen. Houd de bundel in één hand en wikkel het touw om de bundel heen, omhoog. Wanneer je de top bereikt hebt, wikkel je het touw in tegengestelde richting om de bundel, waardoor een soort kriskras patroon ontstaat. Zorg ervoor dat je het touwtje zo strak als maar kan aantrekt, want tijdens het drogen van de salie zal het volume verliezen.

Hang je bundels ergens te drogen waar het donker en droog is. Het duurt enkele weken voordat de bundel volledig droog is. Gebruik de bundel door de bovenkant ervan aan te steken. Laat het eventjes vlam vatten en blaas het dan voorzichtig uit zodat de bundel gaat smeulen. Er zal een witte rook vanaf komen. Houd de salie boven een kom om as op te vangen.

Bronnen:

0 comments on “Sage, its health benefits and uses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: