gardening Spirituality

Rosemary, its Health Benefits and Uses

Nederlandse Versie

Rosemary (Rosmarinus officinalis) is most commonly used in dishes, but actually has many more purposes.

To be honest, I never knew rosemary could be used for anything else than for cooking. And another confession: I used to have a very hard time growing rosemary and keeping it green, until I found out that the rosemary plant actually prefers to be outside – since then I’ve always kept some rosemary on our patio in a pot, and a whole bush of it on my allotment.

rosemary_in_hand

How do I recognize rosemary?
Rosemary is a shrub with a woody stem. It’s bark can vary from gray to brown. The needles, which in length vary from 2 to 4 cm long, are usually a deep dark shade of green. When you turn the leaf, you’ll notice that the bottom is lighter colored, sometimes silver. When flowering, rosemary can have purple, pink, blue or white flowers at the tips of the branches. Most people will recognize this herb by its scent, so the next time you see a rosemary plant at your supermarket, have a go and smell. The scent is usually described as similar to pine, and can have some citrus notes as well.

Medicinal use of rosemary
Traditionally, rosemary has been used to help alleviate sore muscles, improve memory, boost the immune and circulatory system, and promote hair growth. It can be used in a hair rinse to add shine to dark hair and to sooth an itchy scalp. As an infused tea, rosemary can help ease headaches.

Rosemary in the kitchen
When cooking, usually the leaves are used. Rosemary is typically prepared as a whole dried herb or a powdered extract, but using fresh rosemary gives your dish a very unique taste. Rosemary is a good source of iron, calcium and vitamin B6. It’s also rich in antioxidants.

Magical uses of rosemary
Magical properties that are attributed to rosemary include improving memory and wisdom. Bathing in rosemary can improve your memory and also ensures that people will remember you better as a person when you first meet them. With rosemary under your pillow while sleeping, you will be better at remembering your dreams and at the same time keep nightmares away. Other properties associated with rosemary are protection, health and healing. Especially burnt together with juniper, it has magical healing properties.

Sources:
  • www.witchipedia.com
  • Arin Murphy-Hiscock, The Green Witch. Your Complete Guide to the Natural Magic of Herbs, Flowers, Essential Oils, and More. 


dried_rosemary

Rozemarijn, de geneeskrachtige werking en het gebruik ervan

Rozemarijn (Rosmarinus officinalis) wordt voornamelijk gebruikt in gerechten, maar kent ook vele andere toepassingen.

Eerlijk gezegd wist ik lange tijd niet dat rozemarijn nog voor iets anders gebruikt kan worden dan alleen koken. En hier nog een bekentenis, als ik toch bezig ben: ik vond het altijd heel moeilijk om rozemarijn in leven te houden, totdat ik ontdekte dat de plant eigenlijk liever buiten is – sindsdien heb ik altijd wat rozemarijn in een potje op onze patio staan, en een hele struik ervan op de moestuin.

rosemary_in_hand

Hoe herken ik rozemarijn
Rozemarijn is een struik met een houtachtige stengel. De schors kan variëren van grijsachtig tot bruin. De naalden, die in lengte variëren van 2 tot 4 cm lang, zijn meestal een diepe donkere kleur groen. Wanneer je het blad omdraait, zal het je opvallen dat de onderkant vaak veel lichter gekleurd is, soms zelfs zilver. Tijdens de bloei kan rozemarijn paarse, roze, blauwe of witte bloemen hebben aan de uiteinden van de takken.
De meeste mensen herkennen deze plant direct aan de geur, dus als je nog niet weet hoe rozemarijn ruikt, ga dan eens naar een supermarkt of tuincentrum en ruik aan de rozemarijn. De geur wordt meestal vergeleken met dennengeur, en heeft lichte citrustonen.

Medisch gebruik van rozemarijn
Traditioneel gezien wordt rozemarijn gebruikt om klachten van spierpijn te verlichten, het geheugen te verbeteren, het immuunsysteem en de bloedsomloop te stimuleren en de haargroei te bevorderen. Het kan worden gebruikt in een haarspoeling om glans te geven aan donker haar, en om een jeukende hoofdhuid te verzachten. Als thee kan rozemarijn helpen bij hoofdpijn.

Magisch gebruik van rozemarijn
De magische eigenschappen die toegekend worden aan rozemarijn, zijn onder meer het verbeteren van het geheugen en wijsheid. Badderen in rozemarijn kan je geheugen verbeteren en zorgt er bovendien voor dat mensen jou als persoon beter zullen onthouden als je ze voor het eerst ontmoet. Wanneer je rozemarijn onder je kussen legt tijdens het slapen, zul je beter je dromen onthouden en tegelijkertijd nachtmerries weghouden.
Andere eigenschappen geassocieerd met rozemarijn zijn bescherming, gezondheid en genezing. Zeker wanneer het samen met jeneverbes wordt gebrand, kan het helpen bij genezing.

Bronvermelding:
  • www.witchipedia.com
  • Arin Murphy-Hiscock, The Green Witch. Your Complete Guide to the Natural Magic of Herbs, Flowers, Essential Oils, and More. 

0 comments on “Rosemary, its Health Benefits and Uses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: