gardening

Calendula: How to Recognize it, its Health Benefits and Uses

Nederlandse Versie

When I think of Calendula, I immediately think of how it’s used on cuts and bruises. In this article I will focus on this yellow to orange colored flower; how to recognize it, what health benefits it has, and how it’s traditionally been used.

How to recognize Calendula
Calendula refers to about 20 species of edible flowers from the daisy family. But take heed: Calendula can easily be confused with flowers from the genus Tagetes, commonly known as Marigolds. The petals of the calendula are edible, whereas Tagetes marigolds are dangerous for both humans and animals to ingest. You have to be entirely sure you’re dealing with calendula before eating it. Make sure to always examine its features by taking the following steps.

The first thing you should check is the seeds. Calendula have brown, U-shaped seeds with small bumps along the exposed surface. Marigolds, on the other hand, have straight, black seeds with a white tip. The very first time I encountered Calendula seeds, I thought they were dried insects! Have a look at the photo below – this is how Calendula seeds look like.

IMG_20180405_104712_108.jpg
Calendula seeds – they resemble dried insects.

Have a look here to see what the poisonous marigold’s seeds look like.

Secondly, take a close look at the flower itself, starting with the petals. A calendula petal is straight, long and ovular. They come in different colors varying from yellow to orange, but there are also white and pink ones. The flower’s shape is somewhat flat and similar to a wide and shallow bowl. It has a distinct round dot in the center that comes in colors ranging from yellow to brown.

Another characteristic of the Calendula is its height. It might be a good idea to take a measuring tape with you before you harvest flowers looking like calendula! Mature calendulas typically grow between 1 and 2 feet tall, depending on the exact species and growing conditions. In contrast, the many varieties of mature marigold grow between 6 inches and 4 feet tall. If the flower is much taller than 2 feet, it is likely not a calendula.

If you’re still not sure if it’s calendula or marigold you’re dealing with after taking these three steps, don’t eat it. It’s best to ask a specialist if you really want to eat the flower.

Medicinal use of calendula
For centuries, Calendula has been used both internally and topically. Medical preparations include tea, tincture, infused oil, and salves. Calendula is believed to be anti-inflammatory, lymphagogue, vulnerary (promotes wound healing), antibacterial, antifungal, emmenagogue (stimulates the menstrual flow) and cholagogue (stimulates bile). Traditionally, calendula is a remedy for supporting the immune system and lifting the spirits. The edible ray florets of the flower heads are bursting with antioxidant compounds.

20190701_152706

How to use Calendula
If you have calendula in your own garden or allotment, make sure to pick the flowers every two to three days. This promotes and prolongs the plant’s flowering season. If you let the plants go to seed, they will stop producing new flowers. For all medical preparations, make sure you use the whole dried flowers, as the medicinal oils are found mostly in the resinous green bases of the flower heads.

A seeding calendula flower

Fun fact: Calendula was considered by Romans a plant with magical powers. It would allow people to see fairies, and help women select the right partner. In Greek mythology, the young lady Caltha fell in love with Apollo, god of the sun. She was, however, melted by the power of his rays and in her place a solitary calendula flower grew. As calendula used to be depicted on graves and tombstones, the flower nowadays is often still associated with grief.

Sources:


Calendula: Hoe herken ik het, de gezondheidsvoordelen en het gebruik ervan

20190701_152723

Als ik aan calendula denk, dan denk ik gelijk aan hoe het gebruikt wordt op snijwonden en blauwe plekken. In dit artikel richt ik me op deze geel tot oranje bloem: hoe te herkennen, welke gezondheidsvoordelen heeft het, en hoe wordt het traditioneel gebruikt?

Hoe herken ik Calendula
Calendula verwijst naar zo’n 20 soorten eetbare bloemen van de familie van de madeliefjes. Maar pas op: calendula kan makkelijk verward worden met bloemen van het geslacht Tagetes, beter bekend als Goudsbloem. De bloembladen van de calendula zijn eetbaar, terwijl Tagetes goudsbloemen gevaarlijk zijn voor zowel mens als dier. Je moet er 100% zeker van zijn dat je te maken hebt met calendula voordat je het eet. Volg de volgende stappen om calendula te herkennen:

Het eerste dat je moet doen is de zaden onder de loep nemen. Calendula heeft bruine, U-vormige zaden met kleine knobbeltjes langs het blootgestelde oppervlak. Goudsbloemen, daarentegen, hebben rechte, zwarte zaden met een witte punt. De allereerste keer dat ik calendula zaden tegenkwam, dacht ik dat het gedroogde insecten waren! Zie ook de foto hieronder – zo ziet het zaad van een calendula bloem eruit.

IMG_20180405_104712_108
Calendula zaadjes – het lijken wel gedroogde insecten.

Neem ook even hier een kijkje zodat je weet hoe de zaden van de giftige goudsbloem eruitzien.

Bestudeer vervolgens de bloem zelf, te beginnen met de bloembladeren. Een calendula bloemblad is recht, lang en ovaal. De bloemblaadjes kunnen qua kleur variëren van geel tot oranje, maar er zijn ook roze en witte varianten. De vorm van de bloem is enigszins vlak en lijkt op een brede, ondiepe schaal. Het heeft een aparte ronde stip in het midden die geel tot bruin gekleurd is.

Een ander kenmerk is de lengte van deze bloem. Het is misschien een goed idee om je meetlint mee te nemen voordat je bloemen oogst die op calendula lijken! Calendula’s in de bloei zijn meestal tussen de 30 en 60 cm lang, afhankelijk van de soort en groeiomstandigheden. In tegenstelling tot de calendula groeien de vele variëteiten van de goudsbloem tussen de 15 cm tot wel 120 cm lang. Als de bloem veel langer is dan 60 cm, dan is het hoogstwaarschijnlijk geen calendula.

Als je nog steeds niet zeker weet of je te maken hebt met calendula, dan kun je maar beter het risico niet nemen. Het is dan het beste om aan een specialist te vragen welke bloem het is.

Medicinaal gebruik van calendula
Al eeuwenlang wordt calendula zowel intern als op de huid gebruikt. Medische preparaten zijn onder anderen thee, tinctuur, etherische olie, en zalf. Van calendula wordt aangenomen dat het ontstekingsremmend werkt, wondgenezing bevordert, antibacterieel en antischimmel is, de menstruatie stimuleert, en helpt bij het aanmaken van gal. Traditioneel gezien is calendula een remedie voor het ondersteunen van het immuunsysteem en het zou je vrolijker maken. De eetbare bloemen zitten bovendien vol met antioxidanten.

20190701_152706

Hoe wordt calendula gebruikt?
Als je calendula in je eigen (volks)tuin hebt staan, zorg er dan voor dat je de bloemen om de twee à drie dagen plukt. Dit bevordert en verlengt het bloeiseizoen van de plant. Als je de planten zaad laat schieten, stoppen ze met het produceren van nieuwe bloemen. Als je zelf een olie of ander medisch preparaat wil maken van calendula, zorg er dan voor dat je de hele bloem gebruikt. De medicinale oliën zijn namelijk vooral te vinden in de groene basis van het bloemenhoofd.

Een calendula bloem die zaad schiet

Leuk weetje: Calendula werd door de Romeinen beschouwd als een plant met magische krachten. Het zou mensen in staat stellen elfjes te kunnen zien en vrouwen helpen bij het kiezen van de juiste partner. In de Griekse mythologie werd Caltha verliefd op Apollo, god van de zon. Ze smolt echter door de kracht van zijn stralen en in haar plaats groeide een eenzame calendula bloem. Omdat calendula vroeger vaak op grafstenen afgebeeld werd, wordt de bloem tegenwoordig nog vaak geassocieerd met verdriet.

Bronnen:

0 comments on “Calendula: How to Recognize it, its Health Benefits and Uses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: