gardening

Chamomile: How to Recognize it, Health Benefits and Uses

Chamomile

Nederlandse Versie
Some people hate it, others love it. In this blog post I will tell you a bit more about chamomile, its benefits and how you can use chamomile.

How do I recognize real chamomile (Matricaria recutita)?
Chamomile has a remarkable scent that isn’t always experienced as a pleasant one, but you can recognize chamomile by its rich, honey-like smell. The scent is a good way to distinguish between the “odorless” chamomile (Matricaria maritima) and “stinking” chamomile (Anthemis cotula). These different types of chamomile are often confused with each other, but it has no major consequences. Real chamomile, however, is much more effective than its relatives.

There are three characteristics by which you can recognize real chamomile:

  • The flower heads extend during flowering and become cone-shaped, causing the ribbon flowers to bend downwards.
  • The yellow heart is hollow, which can be discovered by gently tearing it open. The odorless chamomile has a marrow-filled heart.
  • The leaves are divided into fine slips and are yellowish green.

Where can I find chamomile?
Chamomile blooms from May to August. It grows on open, moist to dry, entered or reworked soil. Furthermore, real chamomile occurs in damaged or recently planted verges, in gardens, and all kinds of open, young vegetation. I happened to stumble across a lot of chamomile in two raised beddings near my allotments which are currently not in use. Lucky me!

Medical use of chamomile
Chamomile has a high percentage of blue azulene and bisabolol, so the oil that can be extracted from this plant has anti-inflammatory properties. For example, I was advised to rinse my mouth with lukewarm chamomile tea when my wisdom teeth were pulled, because it would reduce the risk of inflammation. Chamomile also has an anti-inflammatory effect on the mucous membranes of the digestive system; both fungi and bacteria are prevented by using chamomile.

I have been told many times that drinking chamomile tea would help with UTI’s. If something is said to work against a bladder infection I usually rush to get my hands on it, so of course I tried chamomile tea. I’m not sure it really helped me to expel the bacteria, it did have a soothing effect. After some research I found that chamomile helps with urinary tract spasms because it helps against cramps (source). It also has a soothing effect on the bladder (source).

Chamomile against nerves
Chamomile is a good soothing agent that also induces sleep; if you are feeling restless in the evening, it might help to have a cup of (fresh) chamomile tea. The usual “sleepy tea” that you can buy at supermarkets and special tea houses often contain a mixture of chamomile, valerian and fennel.

Fun fact: In the Middle Ages there was the belief that the effect of real chamomile was greatest when it was picked before St John. After that date, the plant would be harmful in use because it was sprinkled by witches. Chamomile was also believed to keep witches away if it was hung on the house.


Chamomile

Kamille: Hoe herken je het, de geneeskracht, en het gebruik ervan

Sommige mensen gruwelen ervan, andere mensen vinden het heerlijk. In deze blogpost vertel ik je iets meer over kamille, de werking en hoe je kamille kunt gebruiken.

Hoe herken ik echte kamille (Matricaria recutita)?
Kamille heeft een opmerkelijke geur die niet altijd door iedereen als fijn ervaren wordt, maar echte kamille kun je herkennen aan de rijke, honingachtige geur. De geur is een goede manier om de plant te onderscheiden van de reukloze kamille (Matricaria maritima) en stinkende kamille. Deze verschillende soorten kamille worden vaak door elkaar gehaald, maar dat heeft geen grote gevolgen. De “echte” kamille die ik in dit artikel behandel, is echter wel veel werkzamer dan zijn verwanten.

Er zijn drie kenmerken waaraan je de echte kamille kunt herkennen:

  • De bloemhoofdjesbodem verlengt zich tijdens de bloei en wordt kegelvormig, waardoor de lintbloemen naar beneden buigen.
  • De bloembodem is hol – scheur voorzichtig het gele gedeelte van de bloem open en als het echte kamille is, dan is het dus hol. De reukloze kamille kun je herkennen doordat de bloembodem met merg gevuld is.
  • De bladeren zijn in fijne slippen gedeeld en zijn geelachtig groen.

Waar vind ik kamille in het wild?
Kamille bloeit vanaf mei tot augustus. Het komt voor op open, vochtige tot droge, betreden of omgewerkte grond. Verder komt echte kamille voor in beschadigde of recent aangelegde bermen, in tuinen en plantsoenen en allerlei open, jonge begroeiingen. Ik vond toevallig heel veel kamille in twee “raised beddings” op de moestuin die niet in gebruik zijn. 

Medisch gebruik van kamille
Kamille heeft een hoog percentage blauwe azuleen en bisabolol, waardoor de olie die van deze plant gewonnen kan worden ontstekingsremmende eigenschappen heeft. Mij werd bijvoorbeeld aangeraden om mijn mond te spoelen met lauwwarme kamillethee toen mijn verstandskiezen getrokken werden, omdat de kans op ontsteking daardoor zou verkleinen. Kamille werkt ook ontstekingsremmend op de slijmvliezen van het spijsverteringsstelsel; zowel schimmels als bacteriën worden door kamille  tegengegaan.

Mij is wel eens verteld dat ik bij blaasontsteking kamillethee moest drinken. Nu grijp ik bij een blaasontsteking direct naar alles wat maar kan helpen, dus kamillethee heb ik ook geprobeerd. Ik had niet het idee dat het per se hielp de bacteriën te verdrijven, maar het leek wel verzachtend te werken. Na wat onderzoek kwam ik erachter dat het helpt bij spasmen van de urinewegen, vanwege de krampopheffende werking. (bron) Het zou bovendien verzorgend en, inderdaad, verzachtend op de blaas werken. (bron)

Kamille tegen de zenuwen
Kamille is een goed rustgevend middel dat bovendien slaap opwekt; als je ‘s avonds rusteloos bent kan het dus geen kwaad om even een kopje (verse) kamillethee te zetten. De “slaaplekkerthee” die je bij supermarkten en speciale theehuizen kunt kopen bevat vaak een combinatie van kamille, valeriaan en venkel.

Leuk weetje: In het volksgeloof in de middeleeuwen was de werking van echte kamille het grootst als hij vóór Sint Jan werd geplukt. Na die datum zou hij schadelijk zijn bij gebruik, omdat hij door heksen zou zijn besprenkeld. Ook zou de plant heksen weghouden als hij aan het huis werd gehangen. 

Lees ook: is wildplukken legaal?

1 comment on “Chamomile: How to Recognize it, Health Benefits and Uses

  1. Pingback: Make Your Own Chamomile Oil – Kitchenoflion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: