Activism Inspiration Lifestyle

The Weekly Vegan Update: One Dam Day and Activists at Boxtel

Nederlandse Versie

There was a lot of activism going on the last couple of days. Today, in my Weekly Vegan Update, I reflect on these forms of activism and will share with you what’s my stand in it.

As you may or may not know, I take part in peaceful activism myself. A year and a half ago, I joined the Oxford Vegan Action. I also took part in an Animal Save Vigil once, only to find out that that kind of activism isn’t really my cup of tea. I know it’s much needed, and we need to bring what’s happening in slaughterhouses to the public, but all the blood and the screams from dying animals – I can’t handle it.

One Dam Day – Anonymous for the Voiceless
On 11 May, Anonymous for the Voiceless hosted a 24 hour Cube of Truth in Dam Square, Amsterdam. This event was dedicated to exposing what is happening to the animals, our environment and our health. Hundreds of activists formed a “Cube of Truth” to attract public attention to the terrible conditions in factory farming. One Dam Day, as the event is called, is the first national event of AV Netherlands. The activists were divided into time slots of three hours, although there were some activists who wanted to spend the full 24 hours demonstrating on Dam Square.
When I saw footage of One Dam Day, it immediately gave me goosebumps. All those people, all giving their time to stand up for the voiceless – the animals who suffer. I wish I could’ve been part of this, but alas, I’m currently not living in my home town. I’m hoping that after this successful event, AV will decide to host more! 

Activists in Boxtel – Meat the Victims
About 150 activists managed to get inside a pig farmer’s company and moved into the stable. At the end of the evening, the police evacuated the company and 76 activists were arrested. The day after that, feelings were running high about the way the activists acted, but there has been little attention to the actual victims: the pigs. The activists have recorded the harsh conditions the pigs suffer, but there are hardly any Dutch people who seem to care about that. All they care about is the activists and how they acted.
Now, I don’t want to say that I completely agree with this kind of activism. But that is only because we already know that these farmers will react violently.

Unfortunately, the only item that reached the press is the fact that those activists were acting against the law – for the sake of convenience, it is forgotten that the farmers did as well. Counter-protesters rolled over at least six cars of the activists. Meat was placed on their windshields. Tires were punctured. There was a lot of aggressive behavior towards the activists, even though the latter came in peace. For me, it feels like the only thing that has been achieved is a lot of agitation. I hope the footage will do something with the public, but I’m afraid most Dutch people just don’t want to know the truth.

But what’s my take on this all?
Again: I have a great deal of respect for the people who occupied that pig farm in Boxtel. As a result, hopefully they have been able to reveal what illegal practices are taking place behind closed doors. It will probably not help the pigs that are currently locked up, but hopefully it will make people think and choose for plant based food more often.
Personally, I think that an action such as the Cube of Truth, where no one is harmed in any way (the Boxtel activists are now seen as intruders), is more effective. A huge audience is reached, and people can choose for themselves whether they look away or not, but because of the masses of people it attracts, the passerby’s are almost forced to look.

I am on the side of the victims here: the billions of pigs, cows, chicken, sheep and goats, all beings that want to live. I don’t necessarily have to agree with the activists in Boxtel, because in the end we want the same thing: leaving animal suffering behind and living together in a peaceful world.

What do you think about the activism that has taken place in the Netherlands these last couple of days? Were you there? What would you have done differently?


ian-keefe-593143-unsplash

Er was de afgelopen paar dagen veel activisme gaande in Nederland. In deze wekelijkse Vegan Update reflecteer ik op de verschillende vormen van activisme en zal ik delen wat mijn standpunt daarin is.

Zoals je misschien wel weet, neem ik zelf deel aan vreedzaam activisme. Anderhalf jaar geleden besloot ik lid te worden van de Oxford Vegan Action. Ik heb ook een keer deelgenomen aan een Animal Save Vigil, om er helaas achter te komen dat dit soort activisme niet echt mijn ding is. Ik weet dat het nodig is en dat het ervoor zorgt dat de waarheid achter de bio-industrie aan het publiek getoond wordt, maar al het bloed en geschreeuw van stervende dieren – ik kon het op dat moment gewoon niet aan.

One Dam Day – Anonymous for the Voiceless
Op 11 mei organiseerde Anonymous for the Voiceless (AV) een 24 uur durende Cube of Truth op de Dam in Amsterdam. Dit evenement was gewijd aan het blootstellen van wat er gebeurt met dieren, het milieu en onze gezondheid. Honderden activisten vormden een “Cube of Truth” om de publieke aandacht te vestigen op de verschrikkelijke omstandigheden van de bio-industrie. One Dam Day, zoals het evenement heette, is het eerste nationale evenement van AV Nederland. De activisten werden verdeeld in blokken van drie uur, hoewel er ook een paar activisten waren die de volledige 24 uur op de Dam wilden doorbrengen.
Toen ik beelden van One Dam Day zag, gaf het me direct kippenvel. Al die mensen, die allemaal hun tijd geven om op te komen voor de slachtoffers, de dieren die lijden. Ik wou dat ik er deel van uit had kunnen maken, maar helaas woon ik op het moment niet in Nederland. Ik hoop dat AV er na dit succesvolle evenement meer van zal organiseren!

Activisten in Boxtel – Meat the Victims
Zo’n 150 activisten slaagden er afgelopen maandag in om een varkenshouderij in Boxtel binnen te dringen en de stal in te trekken. Aan het eind van de avond moest de politie het bedrijf evacueren, en er werden 76 activisten gearresteerd. De dag erna was iedereen vooral over de rooie om hoe de activisten gehandeld hadden, maar was er maar weinig aandacht voor de werkelijke slachtoffers: de varkens.
De activisten hebben videobeelden gemaakt van de omstandigheden waarin de varkens zich bevinden, maar er lijken nauwelijks Nederlanders te zijn die daar ook maar iets om geven. Het enige waar zij om geven zijn de activisten en hoe slecht ze wel niet gehandeld zouden hebben.

Nu wil ik niet zeggen dat ik het volledig eens ben met dit soort activisme, ondanks dat ik onwijs veel respect heb voor deze activisten. Maar dat is alleen omdat we al weten dat deze boeren met geweld zullen reageren.
Helaas lijkt het enige item dat de pers bereikt heeft het feit te zijn dat de activisten tegen de wet ingingen – voor het gemak wordt even vergeten dat de boeren dat net zo goed deden, zo niet erger. Tegenstanders gooiden ten minste zes auto’s van activisten op hun kant, er werd vlees op voorruiten gegooid. Banden werden lekgeprikt. Er is onwijs veel agressief gedrag vertoond jegens de activisten – hier zijn ook daadwerkelijk videobeelden van. De activisten kwamen in vrede, maar werden weggejaagd door een stel agressieve boeren, voor mijn gevoel. ik hoop dat de beelden die de activisten hebben kunnen maken alsnog menig mensen hun ogen doet openen, maar ik ben bang dat de “gewone Hollander” weg zal kijken van de waarheid.

Maar wat vind ik ervan?
Nogmaals: ik heb onwijs veel respect voor de mensen die in Boxtel een varkenshouderij bezet hielden. Ze hebben hierdoor hopelijk aan het licht kunnen brengen wat voor illegale praktijken er plaats vinden. Het zal de varkens die er nu opgesloten zitten waarschijnlijk niet meer helpen, maar hopelijk zorgt het ervoor dat mensen gaan nadenken en vlees wat vaker laten staan.
Persoonlijk denk ik dat een actie zoals de Cube of Truth, waarbij niemand op geen enkele manier “geschaad” wordt (er wordt bij de actie van Boxtel namelijk gesproken over huisvredebreuk), effectiever is. Je bereikt er een enorm publiek mee, mensen kunnen er zelf voor kiezen of ze wegkijken of niet, maar door de massa’s mensen die het aantrekt wordt de voorbijganger haast gedwongen te kijken.

Uiteindelijk sta ik aan de kant van de slachtoffers: de miljarden varkens, koeien, kippen, schapen en geiten, alle dieren die willen leven. ik hoef het niet eens te zijn met de activisten in Boxtel, want uiteindelijk willen we hetzelfde: dierenleed achter ons laten en in een vreedzame wereld samenleven. En zolang zij daar ook voor strijden, zal ik achter ze staan.

Wat vind jij van het activisme dat de afgelopen paar dagen plaatsvond in Nederland? Was jij erbij? Wat zou jij anders hebben gedaan?

Photo by Ian Keefe on Unsplash

0 comments on “The Weekly Vegan Update: One Dam Day and Activists at Boxtel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: