Inspiration Lifestyle

Donating blood as a vegan

Nederlandse Versie

Yesterday I donated blood for the very first time as a vegan. In this blog article I’ll tell you about my experience and how it’s like to be a vegan blood donor.

Why I decided to give blood
It was after a night spent with a friend (yes – the same friend who inspired me to purchase reusable straws!) that I decided that I should give blood again. Eight years ago, I’d tried giving blood but ended up feeling horrible, faint, and very tired for the rest of the week. I was a vegetarian back then and my iron levels were barely high enough to donate. When I got my blood test results back a couple of weeks ago (my GP tests my blood yearly just to see if I’m getting all the essential vitamins and minerals), my Hb (haemaglobin) was 140g/l! When donating blood, your Hb has to be at least 125g/l for women and 135g/l for men.  As I’m a healthy, young woman on a vegan diet, I realized my blood was needed and there was no reason to not give blood.

Or was there? My last experience, eight years ago, was so horrible that I never wanted to go again. It was this friend that suggested going together, and reluctantly, I booked myself an appointment at blood.co.uk.

Before donating
I was quite nervous while entering the donation center. I was asked to fill out a healthcheck form in advance, so I gave that to the receptionist and was told to sit down and have at least 500ml of juice. I was also given a welcome leaflet, which explains the importance of blood safety. After about ten minutes, I had to go to a small private room with a nurse, for a short health screening. My identity was confirmed, some questions about my recent travels were asked and then a drop of blood from my middle finger was tested to check the iron levels. All was fine, so I was ready to proceed!

mitch-lensink-588486-unsplash

My blood donation
After the health screening, I was called to a donation chair. I was feeling chilly – probably my nerves! – but my nurse calmed me down and told me everything would be okay. A cuff was placed on my arm to maintain a small amount of pressure. After this, the nurse cleaned my arm with an antiseptic sponge and inserted the needle. I made sure to look away – even though I’m not afraid of needles, I hate the sight of one getting in my skin! I didn’t even notice the donation process had already begun until the nurse said “Okay, you’re running now and everything seems to be fine!”. I dared to look down at my own blood flowing out of my body and didn’t feel faint at all.

I was told to wiggle my feet and clench my buttocks to help with the blood flow. Sometimes the machine started beeping, meaning I had to squeeze my hands a bit. After about 10 minutes I had reached the 470ml, the needle was removed and a sterile dressing was applied to my arm. I had to sit right up in my chair and this is where I expected to get light-headed, but nothing happened. I felt great! The nurse helped me get to a corner with comfy chairs and loads of snacks – I had some water and oreos, yum!

After donating
When I got home, I felt very energetic and happy that I had donated blood. I had overcome my fear of donating blood. In the evening I did get quite tired, more than usual, and when I went to bed I was asleep within minutes.

tim-marshall-114623-unsplash

Can vegans safely donate blood?
I would say that it’s totally safe for a vegan to donate blood as long as their iron levels are above the recommended levels. If you’re worried about donating blood, get in touch with blood.co.uk and find out more!

Are you a vegan blood donor? 


alina-sofia-123722-unsplash

Gisteren heb ik voor het eerst bloed gedoneerd als vegan. In dit artikel zal ik je vertellen over mijn ervaring en hoe het is om als vegan bloed te doneren.

Waarom ik besloot bloeddonor te worden
Het was na een avondje met een vriendin van me (inderdaad – dezelfde vriendin die mij inspireerde om herbruikbare rietjes te kopen!) dat ik besloot dat ik weer wilde proberen bloed te doneren. Acht jaar geleden had ik het ook al geprobeerd, maar ik was flauw geworden en voelde me de rest van de week verschrikkelijk zwak en moe. Ik was toen vegetariër en mijn ijzer was maar net op het randje van of je mag doneren of niet. Toen ik een tijdje terug de resultaten van mijn bloedtest zag (mijn huisarts wil mijn bloed jaarlijks testen om te zien of ik alle nodige vitamines en mineralen binnen krijg), viel het me op dat mijn ijzer 140g/l was! Als je bloed wil doneren, moet je Hb minstens 125g/l zijn voor vrouwen, en 135g/l voor mannen. Omdat ik een gezonde, jonge vrouw ben met een vegan dieet, besefte ik dat mijn bloed nodig was en er geen reden was om géén bloed te doneren.

Of was er wel een reden voor? Mijn laatste ervaring, acht jaar geleden dus, was zo vreselijk dat ik nooit meer wilde gaan. Het was dat die vriendin voorstelde om samen te gaan, anders was ik nooit geweest. Met tegenzin boekte ik een afspraak bij blood.co.uk (in Nederland doe je dit via Sanquin).

mitch-lensink-588486-unsplash

Voor het doneren
Ik was behoorlijk nerveus toen ik het donatiecentrum binnenliep. Ik was vooraf gevraagd om een formulier in te vullen, dus gaf ik dat aan de receptioniste en kreeg te horen dat ik moest zitten in de wachtruimte en intussen 500ml sap moest drinken. Ik kreeg ook een folder met informatie dat ik moest doorlezen. Na ongeveer tien minuten moest ik een verpleegster volgen naar een kleine privékamer, voor een korte gezondheidscontrole. Mijn identiteit werd vastgesteld, ik moest enkele vragen beantwoorden over mijn meest recente reizen, en vervolgens werd een druppel bloed van mijn middelvinger getest om te checken of mijn ijzer wel hoog genoeg was. Alles was in orde, dus ik was klaar om te doneren!

Mijn bloeddonatie
Na de screening werd ik naar een donatiestoel geroepen. Ik had het best koud – waarschijnlijk de zenuwen! – maar de verpleegster kalmeerde me en vertelde me dat alles goed zou komen. Ik kreeg een bloeddrukmeter om mijn arm om een kleine hoeveelheid druk te behouden. Hierna maakte de verpleegster mijn arm schoon met een antiseptisch sponsje en stak de naald in mijn arm. Ik keek weg – hoewel ik niet bang ben voor naalden, vind ik het niet fijn om te zien hoe de naald erin gestoken wordt!
Ik merkte niet eens dat het donatieproces allang begonnen was tot de verpleegster zei, “Okay, you’re running now and everything seems to be fine!”. Ik durfde naar beneden te kijken en zag hoe het bloed uit mijn lichaam stroomde. Ik voelde me niet flauw worden!

Ik kreeg te horen dat ik met mijn voeten moest wiebelen en mijn billen moest aanspannen om te helpen met de bloedstroom. Soms begon de machine waar ik aan vast zat te piepen, wat betekende dat ik een beetje met mijn hand moest knijpen. Na ongeveer tien minuten had ik de 470ml bereikt, de naald werd uit mijn arm gehaald en ik kreeg een steriel verband op mijn arm. Ik moest rechtop in de stoel gaan zitten. Dat was het moment waarvan ik zeker wist dat ik me duizelig zou voelen, maar er gebeurde helemaal niks. Ik voelde me prima! Een verpleger hielp mij naar een hoek met comfortabele stoelen en heel veel snacks – ik nam wat water en oreos, lekker!

Na het doneren
Toen ik thuiskwam, voelde ik mij energiek en blij dat ik bloed gedoneerd had. Ik had mijn angst om bloed te doneren overwonnen! ‘s Avonds werd ik behoorlijk moe, en toen ik naar bed ging sliep ik binnen enkele minuten.

tim-marshall-114623-unsplash

Kunnen vegans veilig bloed doneren?
Ik zou zeggen dat het helemaal veilig is voor een vegan om bloed te doneren, zolang je ijzerniveau maar hoog genoeg is. Als je wil weten of jij ook bloed kunt doneren, neem dan eens een kijkje op de website van Sanquin!

Ben jij een vegan bloeddonor?

Photos by Mitch LensinkAlina Sofia, and Tim Marshall on Unsplash.

0 comments on “Donating blood as a vegan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: