Inspiration

A Vegan Message on International Women’s Day 2019

Nederlandse Versie
Today is International Women’s Day, themed #BalanceforBetter. But we’ve still got a long way to go for true balance.

The balance is off
For me, I feel like the balance is way off. Of course, we’re really takings steps toward a better future, and I am so happy with the feminists who lived before me to create a world in which I can be relatively free. Although something happened to me today that made me think about International Women’s Day and why we should apply it to all species, not just human beings.

So what happened?
I was at a supermarket, minding my own business. As I was waiting in a rather busy aisle near the bread, a man behind me on crutches was probably in a hurry. He thought it necessary to hit me with his crutch on the side of my leg. I wasn’t in pain a lot (although it didn’t feel very comfortable!) but I was left speechless. I should’ve stood up for myself or at least say something about it, but I just let him pass and that was it. I don’t think there were any witnesses to this, or if there were any they didn’t feel like standing up for me. I guess the thing that struck me most was that he didn’t use his crutches on all the male people who were still standing in his way. Was this pure coincidence that I happen to be female, or was this on purpose?

Like cattle
After I’d paid for my groceries at a self-scan service (I really wasn’t in the mood to face a cashier at that point), I walked outside and got thinking. I had felt like cattle, prod as if I’m worthless. Yes, maybe I am projecting my vegan views on this situation, but how this person treated me was not okay. As if I’m not someone with feelings, but something that you can just hit without feeling bad about. And that’s what happens to cattle all the time. They are hit, shoved, beaten up. Cows are robbed of their babies and sucked dry, chickens are forced to lay eggs in cramped spaces. If they protest at the way they’re treated, they can expect to get hurt physically.

a-l-117993-unsplash

Now that I’m home and have been reflecting a bit more on the situation, I feel like I should forgive this man and not talk myself into being a victim. But I will continue standing up for all those innocent animals who are treated so horribly. I will keep on standing up for their rights, even if no one else will. And that’s why I think International Women’s Day should not only be for human beings, but also for other animals.

I am sorry if this article has made you uncomfortable or sad. I just feel like it should be out in the open, and Kitchenoflion is the platform of my choosing. Thank you for reading.

Read more about why the ultimate feminist is vegan


helena-lopes-542265-unsplash

Het is vandaag Internationale Vrouwendag, met als thema #BalanceforBetter. Maar we hebben nog een heel lange weg te gaan om die balans te vinden.

De balans is zoek
Het evenwicht is nog heel ver weg. Natuurlijk zijn we al flink wat stappen vooruit wat betreft een betere toekomst, en ik ben zo blij met de feministen die mij voorgingen om een wereld te creëren waarin ik relatief vrij kan zijn. Maar vandaag is er iets met mij gebeurd waardoor ik mij besefte dat we Internationale Vrouwendag zouden moeten toepassen op alle soorten, niet alleen op mensen.

Wat is er gebeurd?
Ik was in een supermarkt en bemoeide me nergens mee. Ik stond in een gangpad bij het brood dat nogal druk was en kon er zelf niet langs, dus besloot eventjes te wachten. Een man op krukken achter mij had kennelijk haast. Hij vond het nodig om mij met zijn kruk op de zijkant van mijn been te slaan. Het deed niet heel veel pijn (hoewel het zeker niet prettig was!) maar ik was sprakeloos. Ik had voor mezelf op moeten komen, tenminste iets gezegd moeten hebben, maar ik liet hem gewoon passeren en dat was dat. Ik geloof niet dat iemand het gezien heeft, of als iemand het wel zag gebeuren dan besloot diegene stil te blijven. Ik denk dat wat ik nog het meest naar vond, was dat die man zijn krukken niet inzette tegen de mannen die voor mij stonden. Was het puur toeval dat ik een vrouw ben en hij besloot mij uit de weg te slaan met zijn kruk, of was het expres?

Net als vee
Na het afrekenen van mijn boodschappen bij de zelf-scan service (ik was echt niet in de stemming om op dat moment met een cassière te praten) liep ik naar buiten en begon ik na te denken. Ik had me als vee gevoeld, alsof ik waardeloos ben. Ja, misschien projecteer ik nu mijn vegan kijk op deze situatie, maar hoe deze man mij behandeld heeft, is niet oké. Alsof ik niet iemand met gevoelens ben, maar een ding dat je gewoon even weg kunt slaan. En dat is precies wat er constant met vee gebeurt. Ze worden geslagen, opzij geschoven, allemaal alsof ze dingen zijn. Koeien worden van hun baby’s beroofd, kippen worden gedwongen eieren in krappe ruimtes te leggen. Als ze ook maar even protesteren, kunnen ze een klap verwachten.

a-l-117993-unsplash

Nu ik thuis ben en een beetje bedaard ben, heb ik het gevoel dat ik deze man maar moet vergeven voor zijn daad en mezelf niet als slachtoffer hoef te zien. Maar ik zal altijd blijven opkomen voor al die onschuldige dieren die zo vreselijk worden behandeld. Ik zal altijd blijven opkomen voor hun rechten, ook wanneer niemand anders dat doet. En dat is waarom ik vind dat Internationale Vrouwendag niet alleen voor de menselijke soort is, maar ook moet gelden voor vrouwen van andere diersoorten.

Het spijt me als je dit artikel als ongemakkelijk of verdrietig ervaart. Ik heb gewoon het gevoel dat het eruit moet, en Kitchenoflion is nu eenmaal mijn platform. Bedankt dat je de moeite hebt genomen om dit te lezen.

Lees meer over waarom de ultieme feminist ook vegan is

Photos by A. L. and Helena Lopes on Unsplash

0 comments on “A Vegan Message on International Women’s Day 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: