Spirituality

New Moon Ritual for Setting Intentions

Nederlandse Versie

A new moon stands for new beginnings, relationships, adventures, and positive changes. It is the best time to set intentions for the next moon cycle. In this article, I’ll help you on your way with a New Moon Ritual.

New intentions for a New Moon
The new moon is the birthing cycle of the lunar phases, and is a good time to set intentions. To hold to your intentions throughout the month, have a talisman of your liking while performing this ritual. This could be a ring you like wearing, a crystal, anything that will help you remind you of your intentions. If you’d like to ask for love, for example, you could use rose quartz, also known as the love magnet. 

Decide on your intentions
The moon ritual is something you can prepare for throughout the month; some people keep a moon phase calendar for the upcoming new moon. When you’ve set your intentions, write down what you hope to get out of the ritual. The New Moon phase is the best time to make a new beginning, to begin a process of healing, to start a new habit, or to ask for love.

fotografierende-1294274-unsplash

The New Moon Ritual
As with the waning moon ritual, you can take a salt bath to relax beforehand. If you wish to, you can use sage to clear your space – I, however, won’t be doing this because our fire alarm system is very sensitive! It’s also possible to use incense. Lavender and lemon balm are associated with the new moon.

Make sure your sacred space is somewhere you feel safe and relaxed. Turn off your mobile devises and make sure nothing can distract you during this ritual.

In your sacred place, light some candles. Candles are important, because the flame symbolizes your own inner light that will guide you through your intentions.

Remember those words you’ve written down? Now’s the time to recite them. If you wish, you can burn the paper on which you wrote your intentions in the flame of a candle. As it burns, imagine your words being carried up and out with the smoke into the universe (always make sure to have a bowl of water near you if you intend to burn your note). Keep your talisman in your hand, or in front of you, while you set your intentions.

Last but not least, thank the universe. My favorite phrase is just a simple “blessed be”. Say it out loud or in your mind, as you please. This ritual is all about you, so find what feels good for you.

Blessed be!

 


jacek-raniowski-136751-unsplash

Een nieuwe maan staat voor een nieuw begin, nieuwe relaties, avonturen en positieve veranderingen. Het is de beste tijd om intenties voor de volgende maancyclus te zetten. In dit artikel help ik je op weg met een Nieuwe Maan Ritueel.

Nieuwe intenties voor een nieuwe maan
De nieuwe maan is de geboortecyclus van de maan, en het is een goed moment om intenties te zetten. Om vast te houden aan jouw intenties gedurende de maand, is het handig om een talisman gebruiken tijdens dit ritueel. Dit kan een ring zijn die je graag draagt, of een kristal; alles dat jou helpt herinneren aan jouw intenties. Als je bijvoorbeeld om nieuwe liefde wil vragen, kun je rozenkwarts gebruiken, ook wel de liefdesmagneet genoemd.

Denk na over jouw intenties
Het maanritueel is er een waar je je gedurende de hele maand op kunt voorbereiden; sommige mensen houden een kalender bij voor de komende nieuwe maan. Wanneer je je intenties hebt gezet, noteer deze dan. Een nieuwe maan is de beste tijd voor een nieuw begin, voor een proces van genezing, om een nieuwe gewoonte te beginnen, en om liefde te vragen.

fotografierende-1294274-unsplash

Het Nieuwe Maan Ritueel
Net zoals bij het ritueel voor de afnemende maan kun je van tevoren een bad met badzout nemen om te ontspannen. Je kunt salie gebruiken om het huis te reinigen – ik doe dit echter niet omdat onze brandmelder heel gevoelig is! Het is ook mogelijk om wierook te gebruiken. Lavendel en citroenmelisse worden geassocieerd met de nieuwe maan en zijn dus geuren die je goed kunt gebruiken tijdens dit ritueel.

Zorg ervoor dat jouw heilige plek ergens is waar je je veilig en ontspannen voelt. Leg je mobieltje even weg en zorg ervoor dat je niet afgeleid kunt raken tijdens dit ritueel.

Steek een paar kaarsen aan. Kaarsen zijn belangrijk tijdens dit ritueel, omdat de vlam jouw eigen innerlijke licht symboliseert, het licht dat jou naar jouw intenties zal leiden.

Kun je je nog herinneren dat je jouw intentie hebt opgeschreven? Dit is het moment om ze voor te lezen. Als je wilt, kun je het papier waarop je je bedoelingen hebt geschreven in de vlam van de kaars houden. Terwijl je briefje brandt, kun je je voorstellen dat jouw woorden met de rook het heelal in worden gevoerd (zorg er altijd voor dat je een kom met water naast je hebt staan als je van plan bent je briefje te branden!)
Hou je talisman in de hand, of leg het voor je neer tijdens het ritueel.

Tot slot bedank je het universum. Mijn meest favoriete uitdrukking is “blessed be”. Zeg het hardop, of in jezelf, waar jij je goed bij voelt. Dit ritueel draait volledig om jou, dus vind zelf waar jij je goed bij voelt.

Blessed be! 

Photos by Jacek Raniowski and fotografierende on Unsplash

1 comment on “New Moon Ritual for Setting Intentions

  1. Pingback: Waxing moon ritual for taking action – Kitchenoflion

Leave a Reply to Waxing moon ritual for taking action – Kitchenoflion Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: