Inspiration Spirituality

Waning Moon Bath and Selfcare Routine

Nederlandse Versie

dana-devolk-694395-unsplash

When the moon is waning, it decreases in light, moving forward towards a New Moon. It is a time of slowing down, taking a break, and letting go. In this article, I will talk a bit more about the Waning Moon and share with you a selfcare ritual to carry out during this time of stillness.

Waning Moon phase
On 26 February 2019, the moon will be waning, meaning it’s decreasing in size, moving from the Full Moon towards the New Moon. The Waning Moon phase is a sublime moment to be still for a moment and think about things you want to let go. It’s the time to focus on what’s already in your life that you want to let go, like cleaning out your house. The Waning Moon is all about slowing down and connecting with your true self on a deeper level. It is a time of resting, releasing, and making space in your mind and home. Closure, cleansing and letting go; the Waning Moon provides the best energy for these actions. We should think of the Waning Moon phase as a preparation for the New Moon, which is the time for transformation and growth. We’re cleaning out our houses, minds and spirits for a new start. This means it’s also the perfect time for cleaning your room, getting rid of stuff that you meant to throw away ages ago, decluttering your house.

Bath and Selfcare Routine
As some of you probably already know, lavender is my favorite herb. I have it tattooed on my ankle; I use a lavender pillow spray to help me fall asleep, I drink it as a tea and of course I grow it in my garden. Lavender always helps me feel grounded. For me, it is a gentle herb that soothes and calms my nerves. this is why I love using it for my Waning Moon bath and Selfcare Routine. I also use magnesium bath salt flakes to relax my muscles.

If you don’t have a bath, you can also use a lavender body wash, a salty body scrub and lavender incense sticks. Or, choose a herb of your own liking! Rosemary, for example, will help you feel uplifted and works as a memory booster. Find something that makes you feel calm, something that will help you with letting go.

Now sit on the edge of your bath tub and sprinkle your herb of choice (either dried or as an essential oil) into the warm water. Breathe deeply. Inhale the aroma of the herbs and visualize the steam healing you, dissolving your worries. When exhaling, visualize the negative energies coming out of you to be replaced by new and positive energies. Then, get in the bath and keep deep breathing and visualizing. Stay in the bath tub for a maximum of fifteen minutes; any longer and you’ll start to reabsorb the energetic toxins you’ve just released.

Trust and let go.

As you gently rub yourself dry, think of everything you’re letting go of, and be kind to yourself. Apply some (lavender)oil or other soothing cream and feel how your body and mind are filled with positive energy.

What is your Waning Moon ritual? Will you be trying out my bath and selfcare ritual? Let me know in the comments below!

This post contains no sponsored content.

 


dana-devolk-694395-unsplash

Tijdens het laatste kwartier van de maan (ook wel een afnemende maan genoemd), neemt het af in licht en bereidt het zich voor op een Nieuwe Maan. Het is een tijd van vertragen, pauze nemen, en loslaten. In dit artikel leg ik wat meer uit over de wassende maan, en deel ik een ritueel dat volledig in het teken staat van voor jezelf zorgen.

Afnemende maanfase
Vanaf 26 februari 2019 is er sprake van een afnemende maan, wat betekent dat de maan van Volle Maan naar een Nieuwe Maan verandert. De afnemende maanfase is een goed moment om even stil te staan en na te denken over dingen die je los wil laten. Het is de tijd om je te concentreren op wat je in je leven wil loslaten, zoals je huis opruimen. De afnemende maan gaat helemaal over vertragen, en verbinden met je ware zelf op een dieper niveau. Het is een tijd van rusten, loslaten en ruimte maken in je geest en thuis. Afsluiten, opruimen en loslaten; de afnemende maan geeft om de kracht om deze dingen te kunnen doen. We moeten de afnemende maanfase zien als een voorbereiding op de Nieuwe Maan, de tijd voor transformatie en groei. We ruimen ons huis en geest op voor een nieuw begin. Dit betekent overigens dat het een perfect moment is om je kamer schoon te maken, dingen weg te gooien die je al tijden terug had willen wegdoen, om je huis te ontspullen.

Zorg voor jezelf met een bad
Zoals sommigen van jullie waarschijnlijk al weten, is lavendel mijn meest favoriete plant. Ik heb het laten tatoeëren op mijn enkel, ik gebruik een lavendel kussenspray die me helpt in slaap te vallen, ik drink het als thee en uiteraard heb ik het in de tuin staan. Lavendel helpt mij om geaard te zijn. Voor mij is het een plant die kalmerend werkt en mijn zenuwen doet afnemen. Dit is waarom ik het graag gebruik voor mijn badritueel tijdens de afnemende maan. Ik gebruik ook magnesium badzoutvlokken om mijn spieren te doen ontspannen.

Als je geen bad hebt kun je dit ritueel ook uitvoeren met bijvoorbeeld een lavendel body wash, een zout body scrub en lavendel wierook. Of kies een kruid waar jij van houdt! Rozemarijn bijvoorbeeld helpt je opgewekt te voelen en ondersteunt het geheugen. Zoek iets dat jou rust geeft, iets dat je zal helpen los te laten.

Ga nu op de rand van je bad zitten en strooi je favoriete kruid (gedroogd of als etherische olie) in het warme water. Adem diep in. Adem de geur van de kruiden in en visualiseer hoe de stroom je vanbinnen geneest en je zorgen oplost. Visualiseer bij het uitademen de negatieve energieën die je uitademt, om te worden vervangen door nieuwe en positieve energie. Ga vervolgens in bad en blijf diep ademhalen en visualiseren. Blijf maximaal vijftien minuten in bad; als je langer blijft zitten zul je de energetische gifstoffen die je zojuist hebt vrijgelaten opnieuw opnemen.

Heb vertrouwen en laat los.

Terwijl je jezelf rustig afdroogt, denk aan alles wat je loslaat en wees lief voor jezelf. Breng wat (lavendel)olie of een andere verzachtende crème aan en voel hoe je lichaam en geest gevuld zijn met positieve energie.

Wat is jouw ritueel voor een afnemende maan? Ga je mijn ritueel ook uitproberen? Laat het me weten in de reacties hieronder! 

Deze blogpost bevat geen gesponsorde content.
Photos by Kunj Parekh and Dana DeVolk 

1 comment on “Waning Moon Bath and Selfcare Routine

  1. Pingback: New Moon Ritual for Setting Intentions – Kitchenoflion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: