Uncategorized

Stainless steel straws: an eco-friendly alternative

Nederlandse Versie

Since last Saturday, I am the proud owner of a stainless steel straw. Yes, that’s right: I’m going to bring it with me everywhere to make sure I never have to use a plastic straw again.

A straw with every drink
Of course, I knew that plastic straws aren’t environmentally friendly at all. But it was actually only after a friend of mine pointed this out, that I realised I had to do something about it, instead of accepting straws with every drink I order.

We went out for drinks the other day, and she was pointing out to me and another vegan friend of ours that it’s not enough to be vegan. With single-use plastic like straws are, we are still contributing to plastic pollution. It hit me because at this place where we were drinking, I got a new straw for every drink I ordered. That meant I got four straws that evening (three drinks, one with two straws!) This friend told us she usually asks if she can re-use the one she gets the first time, which is actually quite clever already.

Then, as we went to another bar, I specifically asked for no straw. I ended up getting two(!) straws in my strawberry daiquiri! Imagine how disappointed I was! And the worst part is: you can’t just bring the straws back for them to re-use them, even if you haven’t touched the straw, because they’ll throw them out immediately anyway. What a waste. I got home feeling a bit gloomy, thinking over and over about how much I was unwillingly contributing to plastic pollution. I always get frustrated about the amount of plastic wrapping in supermarkets (which is why Ron and I usually go to the local market), but getting straws even when you deliberately ask for no straws… It’s not right.

IMG_4488

How straws contribute to plastic pollution
In England, it is estimated that annually we use 4.7 billion plastic straws (source). These straws are used for a couple of minutes and then take hundreds of years to break down. Almost everyone has seen or has heard of the sea turtle with a straw up it’s nostril. If you haven’t: watch it here (warning: graphic content and strong language). We are turning the oceans into a plastic soup, and it’s the sea creatures who are suffering from it. According to Oceanunite, “our plastic addiction and waste mismanagement is condemning countless marine birds and animals to death by entanglement or poisoning, and even leading to chemical contamination of the fish we eat.” They recommend to “dramatically cut down our consumption of single-use plastic such as food contained in plastic packaging or plastic straws, and make sure we recycle whenever possible.” (source)

Sustainable straws
Enough reasons to step over to an eco-friendly alternative to the plastic straw. Luckily, there are lots of lovely alternatives to the plastic straw. As I mentioned earlier, I am the proud owner of a stainless steel straw, but there are also bamboo straws to slurp your favourite drink with. There are also very handy brush cleaners available, a must-have to keep your straw clean!

Do you have an eco-friendly straw? Or do you just say no to straws? Let me know in the comments!


IMG_4484

Sinds afgelopen zaterdag ben ik de trotse eigenaar van een roestvrij stalen rietje. Ja, dat klopt: ik zal het voortaan braaf meenemen zodat ik nergens meer een plastic rietje hoef te gebruiken.

Een rietje bij elk drankje
Natuurlijk wist ik dat plastic rietjes totaal niet milieuvriendelijk zijn. Maar het was eigenlijk pas nadat een vriendin van me dit opmerkte tijdens een avondje stappen, dat ik mij realiseerde dat ik er iets aan moest doen, in plaats van rietjes te accepteren bij elke bestelling buiten de deur.

We waren dus een avondje uit, en een vriendin van me wees me erop dat het eigenlijk niet genoeg is om veganist te zijn. Met single-use plastic, zoals rietjes, dragen we nog steeds bij aan plastic vervuiling. Het drong pas echt tot mij door toen ik me besefte dat ik een nieuw rietje kreeg voor elk drankje dat ik bestelde. Dat waren op één avond vier rietjes (drie drankjes, waarbij ik in één drankje twee rietjes kreeg!), die gewoon weggegooid werden na gebruik. Deze vriendin vertelde ons dat ze meestal aan de serveerder vraagt of ze haar rietje mag hergebruiken, wat best slim is.

Toen we naar een andere bar gingen, vroeg ik specifiek om geen rietje. Ik kreeg uiteindelijk twee(!) rietjes in mijn drankje! Moet je voorstellen hoe teleurgesteld ik was. En het ergste is: je kunt niet vragen of ze de ongebruikte rietjes terugnemen, zelfs als je het rietje nog niet hebt aangeraakt, omdat ze het direct moeten weggooien. Wat een verspilling. Eenmaal thuis voelde ik me een beetje somber en bedacht me hoe vervelend het is dat ik, zonder dat ik het wil, bijdraag aan plastic vervuiling. Ik raak altijd gefrustreerd over de enorme hoeveelheid plastic verpakkingen in de supermarkt (dat is waarom Ron en ik meestal naar de markt gaan), maar rietjes krijgen, zelfs als je nadrukkelijk vraagt om een drankje zónder… Dat is gewoon niet juist.

IMG_4488

Hoe rietjes bijdragen aan plastic vervuiling
In Engeland wordt geschat dat we jaarlijks 4,7 miljard plastic rietjes gebruiken (bron). Deze rietjes worden enkele minuten gebruikt en hebben vervolgens honderden jaren(!) nodig om af te breken.
Veel mensen kennen het YouTube filmpje van een zeeschildpad met een rietje in zijn neusgat. Als je het nog niet kent, bekijk het hier (waarschuwing: heftige beelden en sterk taalgebruik). We veranderen de zeeën in een plastic soep, en het zijn de zeedieren die daaronder lijden. Volgens Oceanunite, is “onze plasticverslaving en het wanbeheer van afval de reden dat talloze zeevogels en -dieren sterven, door verstrengeling of vergiftiging. Het leidt tot een chemische verontreiniging van de vis die we eten.” Zij adviseren om “onze consumptie van plastic voor eenmalig gebruik, zoals voedsel in plastic verpakkingen of plastic rietjes, drastisch te verminderen, en ervoor te zorgen dat we recyclen waar mogelijk.” (bron)

Duurzame rietjes
Genoeg reden om over te stappen op een milieuvriendelijk alternatief voor het plastic rietje. Gelukkig zijn er veel fijne initiatieven voor! Zoals ik eerder al zei, ben ik de trotse eigenaar van een roestvrij stalen rietje, maar er zijn ook bamboe rietjes om je favoriete drankje mee te drinken. Bovendien zijn er zeer handige borstelreinigers beschikbaar, een must-have om je rietje mee schoon te krijgen!

Heb jij al een duurzaam rietje? Of zeg je gewoon nee tegen rietjes? Laat het me weten in de reacties! 

1 comment on “Stainless steel straws: an eco-friendly alternative

  1. Pingback: Donating blood as a vegan – Kitchenoflion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: