Inspiration Lifestyle Spirituality

My Virgo Full Moon Ritual

Nederlandse Versie

51566054_2496704300358650_6827256686341220152_n
A day before full moon ©elisabethheida 

The moon has a magnetic energy effecting the tides of the ocean, creating a rhythm for all life on this planet. The full moon represents the most powerful point in its cycle. It’s a time of high energy and high power, and also a time for releasing and letting go. In this article, I will explain what the Virgo full moon is, and how I carry out my own full moon ritual.

Virgo full moon
On 19 February, the Virgo full moon will be the closest it will be to earth all year, big and bright in the sky. It also marks the first day of Spring. The Virgo full moon gives us the opportunity to connect to the true source of our being, all that mother Earth so kindly gives us. This is a perfect moment to give thanks to all the greens that grow and nourish us, devoting the day to eating plant-based (that is, if you’re not already vegan).

Full moon purging
The presence of a full moon is an appropriate time of the month for purging rituals to take place. The light the moon offers illuminates all spiritual energies surrounding us.
The ritual that I follow is one that helps letting go of negative thoughts, feelings, and past events that weight on me. What I do first is write down everything I want to let go from the past month. Everything that has weighted me down, all that has left me doubting myself or in any way has had a negative impact on me. I write this down in a way that acknowledges my feelings, but as objective as possible. Not: “I hate x”, but “x makes me feel this way”. Explore how you feel and write it down as soon as something comes to your mind. Write down the things you want to release or change, feelings you don’t want to experience anymore, like hate, anger, or maybe feeling jealous. Now is the time to leave those feelings behind you and embrace in love.

Next, create a sacred space and arrange a time to perform your ceremony. For me, this is in my back yard, around eight o’clock in the evening. You can bring a cushion and sit on it if that feels more comfortable. Wrap up warm, because it’s quite cold outside even though this ritual doesn’t take too long. Bring with you the following items:

A box of matches
A candle
A bowl of water
Incense
your notes on a piece of paper

Light the incense and candle. Now, while seated, breathe a couple of cycles, being aware
of the fresh night air filling your lungs, giving you energy, supporting you. Look to the skies, focus on the moon.

Now, one by one, read the words you have written out loud or in your mind. Set your intention to release the negativity from your life. After this, set the piece of paper on fire. This is where the bowl of water comes in: when you can’t hold the paper anymore because of the heat, drop it in the bowl of water. Please be careful not to burn your fingers! Saying, “Be Gone” out loud can feel very freeing.

After this, make sure to thank the spirits and the moon. Show gratitude towards them and yourself. Give thanks to yourself for taking the time to participate in this purging, tapping into the power of the full moon and feeling blessed.

(Afterwards, make sure to put out the fire for your own safety!)

aleksey-ovcharov-1210571-unsplash

Crystal cleansing
As some of you might know already, crystals have the ability to absorb and hold unique energies, both positive and negative. A full moon is the perfect time to cleanse your crystals. You can do this by collecting your crystals, taking them with you before your full moon ritual and laying them out in front of you (as long as they are in the moonlight). Ideally, you should be placed on the earth or a natural surface. It is important to charge your crystals with your intentions, which is why I think the cleansing of your crystals goes well together with the full moon ritual described above. As a final step, thank your crystals for the energy they provide.

Do you have your own full moon ritual? Let me know in the comments section! 


51566054_2496704300358650_6827256686341220152_n
Een dag voor volle maan ©elisabethheida

De maan heeft een magnetisch veld dat de getijden van de zee beïnvloedt, en creëert daarmee ook een ritme voor al het leven op aarde. Tijdens de volle maan is zij op het krachtigste punt in haar cyclus. Het is een periode waarin energie en kracht pieken, en ook een tijd van loslaten, laten gaan. In dit artikel leg ik uit wat de Volle maand in Maagd is, en hoe ik mijn eigen vollemaansritueel uitvoer.

Volle maand in Maagd
Op 19 februari staat de maan dichter bij de aarde dan de rest van het jaar. Het markeert dan ook de eerste dag van de lente. De volle maan van de Maagd geeft ons de gelegenheid om ons te verbinden met de ware bron van ons wezen, alles wat Moeder Aarde ons zo vriendelijk schenkt. Dit is een perfect moment om planten te danken dat ze voor ons groeien en ons voeden, en de dag te wijden aan het eten van plantaardig voedsel (als je niet al veganistisch eet).

Vollemaansritueel
Een volle maan is de perfecte tijd van de maand om zuiverende rituelen uit te voeren. Het licht dat de maan schijnt verlicht alle spirituele energieën die ons omringen. Het ritueel dat ik zelf volg, is er een die helpt negatieve gedachten, gevoelens en gebeurtenissen los te laten. Wat ik als eerst doe, is het opschrijven van wat ik wil loslaten. Alles waardoor ik mij minder goed voelde, alles wat mij deed twijfelen aan mijzelf of op een andere manier een negatieve impact op mij heeft gehad: ik schrijf het allemaal op. Dit doe ik op een manier die mijn gevoelens erkent, maar wel zo objectief mogelijk. Niet “ik haat x”, maar “door x voel ik me zo”. Onderzoek hoe je je voelt en schrijf alles op zodra er maar iets naar boven komt drijven. Noteer de dingen die je wil loslaten of veranderen: gevoelens die je niet meer wil ervaren, zoals haat, woede, of jaloezie. Nu is het de tijd om die gevoelens achter je te laten, en jezelf te omringen met liefde.

Creëer een plekje waar jij jouw ritueel uit wil voeren. Voor mij is dit in mijn achtertuin, rond acht uur ‘s avonds. Je kunt een kussen meenemen en erop gaan zitten als dat prettiger voelt. Kleed je warm aan, want het is vrij koud buiten, ondanks dat dit ritueel niet al te lang duurt. Neem de volgende dingen mee:

Lucifers
Een kaars

Een kom water
Wierook
Je aantekeningen op een vel papier

Steek de wierook en de kaars aan. Ga zitten en adem een paar keer diep in en uit; wees je bewust van de koele avondlucht die je longen vult, je energie geeft en je altijd ondersteunt. Kijk naar de hemel boven je en focus je op de maan.

Lees nu een voor een de woorden die je hebt geschreven, hardop of in gedachten. Neem je voor om de negativiteit uit je leven te bevrijden, los te laten. Houd daarna het papiertje in de vlam van de kaars. Hier komt de kom met water van pas: als je het stukje papier niet meer vast kunt houden vanwege de hitte, laat het dan in het water vallen. Let op dat je je vingers niet brandt! Hardop “Gaat heen” zeggen kan heel bevrijdend werken.

Zorg er daarna voor dat je de energieën om je heen en de maan bedankt. Toon dankbaarheid jegens hen en jezelf. Bedank jezelf voor het nemen van de tijd voor dit ritueel, en dat je gebruik mocht maken van de kracht van de volle maan. Voel je gezegend!
(Zorg er wel voor dat je de kaars dooft na je ritueel!)

aleksey-ovcharov-1210571-unsplash

Kristalzuivering
Zoals sommigen van jullie  misschien al weten, hebben kristallen het vermogen om unieke energieën, zowel positief als negatief, te absorberen en vast te houden. Een volle maan is het perfecte moment om je kristallen te zuiveren. Verzamel je kristallen en neem ze mee naar je vollemaansritueel en leg ze voor je neer (zolang ze maar in het maanlicht liggen). Idealiter zul je ze op de grond of op een natuurlijke ondergrond moeten plaatsen. Het is belangrijk om je kristallen te voeden met jouw intenties, en dat is waarom ik denk dat het zuiveren van je kristallen goed samengaat met het hierboven beschreven vollemaansritueel. Als laatste stap dank je je kristallen voor de energie die ze jou geven.

Hoe voer jij jouw vollemaansritueel uit? Laat het me weten in de reacties!

Image source: Aleksey Ovcharov
Other sources:

1 comment on “My Virgo Full Moon Ritual

  1. Pingback: Waning Moon Bath and Selfcare Routine – Kitchenoflion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: