Michael’s Veganuary: Preparation is half the battle

Nederlandse Versie

simone-viani-730621-unsplash

My first week of Veganuary has already learned me a lesson: I found that preparation is everything when it comes to maintaining challenges like these.

When I started Veganuary, I had read a bit about veganism, what it means, how to get enough nutrients, and found useful tips and tricks to help me get through. I just didn’t realize how important the preparation itself would be. In both the mental and ‘physical’ preparations I fell short.

Even before Veganuary started, I seemed to have lost the challenge. On Tuesday, January 1st, I ate mainly dry bread (we didn’t have any jam left) and a bit of vegetables and potatoes for dinner. The steaks on my parents’ plates beckoned me, whispered my name, but I was strong and persisted.

Wednesday was a very stressful day. Saying goodbye to family, packing the last stuff (you always forget more than you think) and stressing about the flight to Oslo the next morning. I managed to eat vegan (I hardly ate at all that day). But then came Thursday… The flight to Oslo departed at half past six in the morning, which meant I didn’t have any appetite when I left for Schiphol. Fortunately, flight attendants came along with sandwiches: chicken, cheese, ham and egg. but where were the vegan sandwiches? You guessed it: they were not there.

During the whole flight the egg sandwich was in front of me, and at the end it was eating that sandwich, or not eating anything until one o’clock in the afternoon. I ate the sandwich.

The past few days have been lovely, but also very busy. My mother joined me to Oslo: she had always wanted to see it, so we were being tourists there!
But usually at the end of the day we were thankful that we were still able to stand on our feet. Every morning and afternoon I had a vegan meal; the evenings I just chose whatever I liked at the restaurant.

If this week has taught me anything, it is that preparation is very important. I have also clearly seen how difficult it can be to keep up a challenge in such a busy period as the past week has been.

Because it felt as if the challenge was over even before it had started, I will continue preparing and eating vegan food the coming weeks, and I will continue to write this guest blog.

I have now banned all animal products from my room (except a pack of liquorice from the Netherlands, everything with sugar in it is between twice and thrice times as expensive in Oslo), and instead I’ve got fresh vegetables, tofu, rice and vegan meat substitutes waiting for me. On my desk is a notebook with tasty and easy-to-cook vegan recipes, so that I can lay out an meal plan for the whole week.

A good preparation, if I may say so!

-Michael


simone-viani-730621-unsplash

Een goede voorbereiding is het halve werk

De eerste week van mijn Veganuary is meteen een heel leerzame geweest. Ik ben erachter gekomen dat voorbereiding alles is, als het aankomt op het volhouden van uitdagingen zoals deze.
Toen ik begon met Veganuary had ik me een beetje ingelezen in veganisme, wat het inhoudt, hoe je aan je voedingsstoffen komt en handige tips en trucs om me te helpen bij de challenge. Ik besefte me alleen niet hoe belangrijk de voorbereiding zou zijn. Want in zowel de mentale als de ‘fysieke’ voorbereidingen ben ik flink tekort geschoten.

Nog vóór Veganuary goed en wel van start was, heb ik de uitdaging verloren. Dinsdag, 1 januari dus, heb ik voornamelijk droog brood gegeten (de jam was op) en een beetje groente en aardappels als diner. De biefstukjes op het bord bij mijn ouders lachten naar me, fluisterden mijn naam, maar ik was heel sterk en hield vol.

Woensdag was vooral een heel stressvolle dag. Afscheid nemen van de familie, laatste spullen inpakken (je vergeet toch altijd meer dan je denkt) en stressen voor de vlucht naar Oslo de volgende ochtend. Het is me gelukt om vegan te eten (ik heb überhaupt amper gegeten die dag).
Maar toen kwam donderdag… De vlucht naar Oslo vertrok om half zeven ‘s ochtends, dus trek had ik niet toen ik naar Schiphol vertrok. In het vliegtuig kwamen er gelukkig stewardessen langs met broodjes: kip, kaas, ham en ei. Maar waar waren de vegan broodjes? Je raadt het al: die waren er niet.

Een broodje ei heeft de hele vlucht voor me gelegen, en aan het eind was het dat broodje eten, of helemaal niets eten tot één uur ‘s middags. Ik heb het broodje opgegeten.

De afgelopen dagen waren heel leuk, maar vooral ook heel druk. Mijn moeder was met me mee: zij heeft Oslo altijd al eens willen zien, dus we hebben lekker de toerist uitgehangen!
Maar aan het eind van de dag waren we blij als we nog op onze benen konden staan. Iedere ochtend en middag heb ik verder vegan gegeten, de avonden gewoon wat ik lekker vond in het restaurant.

Als deze week me iets geleerd heeft, dan is het dat voorbereiding dus erg belangrijk is. Ik heb me duidelijk ook verkeken op hoe lastig het zou zijn om in zo’n drukke periode als de afgelopen week de uitdaging vol te houden.

Omdat voor mijn gevoel de challenge al over was voor hij goed en wel van start was, ga ik komende weken gewoon door met alleen maar vegan eten, en zal ik ook deze gastblog blijven schrijven.

Ik heb inmiddels alle dierlijke producten van mijn kamer verbannen (behalve een pak drop uit Nederland, alles met suiker erin is tussen de twee en drie keer zo duur in Oslo) en in de plaats ervan liggen nu verse groenten, pakjes tofu, rijst en vegan vleesvervangers. Op mijn bureau ligt een schriftje met lekkere en makkelijk te koken vegan recepten, zodat ik voor de hele week een eetplan uit kan stippelen.

Een goede voorbereiding dus!

-Michael

Source images: Simone Viani via Unsplash
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: