Lifestyle minimalism

Green Challenge: Two weeks of #MinimalismGame

Nederlandse Versie

IMG_20181023_145745

It’s been two weeks now since I’ve started the Minimalism Game, inspired by @hetgrotegroenegeluk. Here’s an update on how I feel about the first fourteen days.

The Minimalism Game is a challenge where you have to donate, recycle, give or throw away stuff. On day one, it’s just one item, on day two, you get rid of two items, and so forth, which means that on day fourteen, today, I’ve ditched fourteen items. That also means that today the counter is at 105 items total. One hundred and five items! That sounds massive. But is it as much as it sounds? To be honest, no. I’m still surrounded by stuff and every day I find more stuff to get rid of.

Even though there’s enough to throw away, there’s a mental process going on. In the beginning, I just got rid of stuff I was already planning on ditching, but during the two weeks I’ve also donated, recycled or given away stuff that had some emotional value to me.

These past two weeks have also been a lesson in letting go. Sometimes the memory is better than the material. Does that mean I’ll throw away stuff I really feel attached to? No. But it does mean I’ll put more thought in it before buying anything. I’m asking myself questions: do I want it? Do I need it? Would I still want it after 2 years? I have developed a more strict selection process and I think it will help me maintain a more minimalist lifestyle.

Let’s see what the next two weeks bring me. I’m continuing the Minimalism Game until I’ve reached the thirtieth day!

PS. Follow my progress at @kitchenoflion


IMG_20181023_145745

Het is alweer twee weken geleden dat ik begon aan de Minimalism Game, geïnspireerd door @hetgrotegroenegeluk. Vandaag schrijf ik over hoe ik de eerste veertien dagen ervaren heb.

De Minimalism Game is een uitdaging waarbij je spullen doneert, recyclet, weggeeft of weggooit. Op dag één is dat nog maar één item, op dag twee doe je twee items weg, enzovoort, wat betekent dat ik op dag veertien, vandaag dus, veertien items weggedaan heb. Dat betekent dat de telling op 105 items staat. Honderd-en-vijf spullen! Dat klinkt als gigantisch veel. Maar is het echt zoveel als het lijkt? Om eerlijk te zijn: nee. Ik ben nog steeds omringd door spullen en elke dag vind ik opnieuw dingen die ik weg wil doen.

Ondanks dat er genoeg is om weg te doen, is er ook een mentaal proces gaande. In het begin deed ik gewoon spullen weg die ik toch al weg wilde doen, maar de afgelopen twee weken heb ik ook dingen weggedaan waar ik meer emotionele waarde aan hechtte.

De afgelopen twee weken waren dus een les in loslaten. Soms is de herinnering beter dan het materiële. Betekent dat dat ik voortaan alles wegdoe waar ik waarde aan hecht? Nee. Maar het betekent wel dat ik meer zal nadenken voor ik iets koop. Ik vraag mezelf: wil ik het? Heb ik het echt nodig? Zou ik het over twee jaar nog steeds willen? Ik heb een meer strict selectieproces ontwikkeld en ik denk dat dat mij zal helpen bij een meer minimalistische levenswijze.

Ik ben benieuwd waar de komende twee weken mij brengen. Ik ga lekker tot ik de dertigste dag van de Minimalism Game bereikt heb!

PS. Volg mijn vooruitgang op @kitchenoflion

0 comments on “Green Challenge: Two weeks of #MinimalismGame

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: