Activism

Oxford Vegan Action Outreach

Nederlandse Versie
In January 2018, I became a member of the Oxford Vegan Action group. I still remember the first time I went to one of their Outreaches – it was a very cold day in January and I forgot to bring gloves. Ouch.

Last Sunday wasn’t that cold. In fact, the sun was shining and everybody was in a happy mood. But before I start telling about the people we’ve reached out to, I’ll shortly tell what the Oxford Vegan Action’s Outreach is all about.

The Oxford Vegan Action’s Outreach is a peaceful demonstration, we hold placards, hand out leaflets, and play graphic footage to create public awareness of what animals go through to end up on our plates. We carry a peaceful message of Veganism.

I think the last sentence, “We carry a peaceful message of Veganism”, is beautifully encouraging people like me to stand up for animal rights. As you might know, I’m not really the kind of person to share violent images and videos of abused animals. I acknowledge the fact that these images are needed to create awareness – for example, I didn’t know that male chicks went through the shredder! But I believe that a more friendly approach can help as well.

41450607_466165580551390_6065925055378882560_o

So how does a day at the Outreach look like? Well, last time I was only able to stay for a couple of hours, but still I think I was able to inspire some people. Usually I grab a placard – my “favorite” being the one explaining the dairy industry – and I stand beside the road, handing out leaflets and talking to people about veganism. I haven’t encountered very angry people yet – sometimes a farmer will come and tell us that he does love his animals, but I rather leave them be – but most people seem to be interested, even shocked and determined to at least give veganism a chance.

This time, we even had chalk so that we could draw some vegan slogans on the ground. Of course most of it will be gone now, but I hope the texts still linger in passer-by’s minds.

41420227_466165183884763_1153351525322457088_oThe best thing about the Outreach is, in my opinion, that everyone’s welcome. And because of that, we are the living proof that vegans don’t have to follow the stereotype of a vegan. We’re not clothed in rags, we don’t stink (mostly because we use vegan deodorant), we can have dreadlocks or beautiful long hair (yeah I’m talking about you, Sabira), grey, blonde, brunette, purple, green, red… We are young, old, male, female or whatever is in between. And no. We’re not unhealthy. We take our B12 but so should you – did you know that even meat eaters can get a B12 deficiency?

We see that there’s a lot of injustice in this world and choose to do something about it. And that’s what I love about the Outreach. It’s for everyone. Come to the vegan side, we’ve got… well, substitutions for all animal products that taste even better!

 


20180909_120427

Sinds januari 2018 ben ik lid van de Oxford Vegan Actie groep. Ik kan me nog steeds mijn allereerste keer herinneren dat ik naar een van hun “outreaches” ging – een ijskoude dag in januari, en natuurlijk vergat ik mijn handschoenen mee te nemen. Au.

Afgelopen zondag was het gelukkig niet koud. Integendeel, de zon scheen en iedereen was in een vrolijke bui. Maar voordat ik meer vertel over de mensen die we bereikten, zal ik kort vertellen waar de Vegan Action Outreach over gaat.

De Oxford Vegan Action Outreach is een vreedzame demonstratie, we houden borden vast, delen folders uit en laten beelden zien om het publiek bewust te maken van wat de dieren moeten doorstaan voordat ze op ons bord terecht komen. We dragen een vreedzame boodschap van Veganisme over.

Ik denk dat die laatste zin, “We dragen een vreedzame boodschap van veganisme over”, prachtig bemoedigend is voor mensen zoals ik om op te komen voor dierenrechten. Zoals je misschien wel weet, ben ik niet echt de persoon om gewelddadige beelden van mishandelde dieren te delen. Natuurlijk erken ik dat die beelden nodig zijn om bewustzijn te creëren – ik wist bijvoorbeeld vroeger niet dat mannelijke kuikentjes door de versnipperaar gaan! Maar ik geloof dat een meer vriendelijke aanpak ook kan helpen.

41450607_466165580551390_6065925055378882560_o

Dus, hoe ziet een dag bij de Outreach eruit? De laatste keer kon ik er helaas maar een paar uur bij zijn, maar ik denk wel dat ik een paar mensen heb kunnen inspireren. Gewoonlijk pak ik een bord – mijn “favoriete” gaat over het leed in de zuivelindustrie – en ga ik langs de kant van de weg staan, deel ik flyers uit en vertel ik mensen over veganisme. Ik heb nog niet veel echt boze mensen meegemaakt – zo af en toe komt er een boer op ons af die ons vertelt dat hij van zijn dieren houdt, maar daarmee ga ik liever niet in discussie – maar de meeste mensen lijken oprecht geïnteresseerd te zijn, zelfs geschrokken, en vastbesloten om het veganisme toch een kans te geven.

Ditmaal had iemand krijt meegenomen, dus we konden vegan slogans op de grond tekenen. Natuurlijk zullen die intussen wel weer weggevaagd zijn, maar ik hoop dat de teksten nog steeds in de gedachten van voorbijgangers rondgaan.

41420227_466165183884763_1153351525322457088_o

Het beste aan de Outreach is, naar mijn mening, dat iedereen welkom is. En daarom zijn wij het levende bewijs dat je echt niet een stereotype moet volgen om vegan te zijn. We zijn niet gekleed in derdehands lompen, we stinken niet (vooral natuurlijk omdat we vegan deodorant gebruiken!), we kunnen dreadlocks hebben, of prachtig lang haar, grijs, blond, brunette, paars, groen, of rood zijn… We zijn jong, oud, man, vrouw, en alles daartussen. En nee. We zijn niet ongezond. We nemen braaf onze B12 en dat zou jij ook moeten doen – wist je dat ook vleeseters een B12-tekort kunnen oplopen?

Wij zien dat er nog een hoop onrechtvaardigheid in de wereld is, en kiezen ervoor om daar iets aan te doen. En dat is wat ik geweldig vind aan de Outreach. Het is voor iedereen. Word ook vegan, wij hebben vervangers voor allerlei dierlijke producten die nóg lekkerder zijn!

2 comments on “Oxford Vegan Action Outreach

  1. Pingback: Oxfordshire Animal Save March Vigil – Kitchenoflion

  2. Pingback: The Weekly Vegan Update: One Dam Day and Activists at Boxtel – Kitchenoflion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: